Podstawy nauki gry na keyboardzie

.

1. Nazwy dźwięków

Każdemu klawiszowi na keyboardzie (lub na innym instrumencie klawiszowym) odpowiada jedna z liter: C, D, E, F, G, A, H. Najlepiej zrozumiesz to spoglądając na obrazek obok.

Pomiędzy niektórymi białymi klawiszami znajdują się krótsze, czarne klawisze.

Czarny klawisz po prawej stronie klawisza C to klawisz C#. Czarny klawisz po prawej stronie klawisza D to klawisz D#. Po prawej stronie klawisza E nie ma czarnego klawisza. Po prawej stronie klawisza F znajduje się czarny klawisz F# i tak dalej.

.

.

2. Opis całej klawiatury.

Powyższy schemat (C, D, E, F, G, A, H) powtarza się kilka razy na klawiaturze Twojego instrumentu.

By litery się nie myliły, to w zależności od ich położenia na klawiaturze dodajemy do nich numery.

Na samym środku klawiatury litery nie mają dodanych żadnych numerów.

Po prawej stronie klawiatury mają dodany numer 2, a jeszcze dalej po prawej numer 3.

Po lewej stronie klawiatury mają dodany numer -2, a jeszcze dalej po lewej -3. Tak jak na rysunku:

.

3. Jak wyglądają nasze nuty literowe?

Nasze nuty literowe umożliwiają grę na dwie ręce. Większe litery oznaczają nuty na prawą rękę. Natomiast mniejsze litery w kwadratach oznaczają nuty (akordy) na lewą rękę.

.

Więcej informacji, jak dobrze grać na keyboardzie znajdziesz w naszym zestawie, lub zapisując do naszego newslettera.